Rooms Katholieke Kerk

Actueel

Deurcollecte voor Kerala as weekend in onze parochies

Missieburo Roermond start inzamelingsactie voor Kerala Het Missieburo van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor Kerala. De zuidelijke deelstaat in India is afgelopen week zwaar getroffen door overstromingen. Alle parochies in Limburg worden opgeroepen om een van de komende...

Lees Verder

De Tomaskerk is bereikbaar voor de zondagse Mis

Beste parochianen van de Tomaskerk. U hebt wellicht al gezien dat er werkzaamheden verricht worden op de Donderbergweg vóór de kerk. Hiermee wil ik u voor de zekerheid laten weten dat u in deze weken niet vóór de kerk kunt parkeren maar iets verder op, en dat de kerk te voet of op de fiets...

Lees Verder

Brief van paus Franciscus aan het volk van God n.a.v. de laatste berichten over het seksueel misbruik in de kerk

Seksueel misbruik: paus vraagt om te groeien in mededogen, rechtvaardigheid, preventie en herstel Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om...

Lees Verder

Wereldontmoetingsdagen voor gezinnen in Dublin 21 t/m 26 augustus

Wereldontmoetingsdagen voor gezinnen in Dublin Van 21 tot en met 26 augustus worden in het Ierse Dublin de Wereldontmoetingsdagen voor gezinnen gehouden. Ook paus Franciscus gaat daar naartoe. Het thema van deze internationale gezinsdagen luidt ‘Het evangelie van het gezin: vreugde van de...

Lees Verder

VAKANTIEROOSTER AVONDMIS DOOR DE WEEK

Vakantierooster: In verband met de vakanties van onze pastoor en de ​​priesters van het cluster in de binnenstad die ons helpen vieren we van maandag 9 juli ​t/m vrijdag 24 augustus door de week alleen op dinsdagavond en ​​donderdagavond om 18.30 uur de Avondmis. Op de andere dagen door...

Lees Verder

Diamanten jubileum professie zuster Teclane

Op maandag 2 juli had ik als pastoor van onze parochies de eervolle en dankbare taak om het diamanten en gouden jubileum van drie zusters dienaressen van de Heilige Geest in Uden te vieren, onder wie zuster Teclane (diamanten jubileum) die bij ons in de parochies in Roermond vanaf 2007 werkzaam...

Lees Verder

Privacyverklaring van onze parochies ivm de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring R.-K. Parochies In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In...

Lees Verder

Proficiat aan de communicanten!

  Van harte proficiat aan de communicanten en hun families en hartelijk dank aan iedereen die aan hun voorbereiding en dit mooi feest heeft...

Lees Verder

Eerste Heilige Communie as zondag 22 april in Maasniel om 11.30 uur

(foto’s van het oefenen van de liederen voor het Communiefeest) We vieren aanstaande zondag in de Laurentiuskerk in Maasniel het feest van de Eerste Heilige Communie van 27 kinderen uit onze parochies. Ik wil jullie daarom graag uitnodigen om voor deze kinderen en hun families te bidden...

Lees Verder

Preek van onze Paus op Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag onder het Paasoctaaf, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Jaar B) – Sint Pietersplein In het Evangelie van vandaag komt meermaals het werkwoord ‘zien’ voor: “De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen” (Joh. 20, 20). Zij zeiden daarna...

Lees Verder

Mededelingen over de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid en over het Hoogfeest van Maria Boodschap

Op zondagmiddag, zondag 8 april, Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, wordt om 15.00 uur in Maasniel de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden bij het uitgestelde Sacrament van de Eucharistie. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 9 april viert de kerk het...

Lees Verder

Christus is Verrezen. Hij is waarlijk Verrezen!

Tijdens de algemene audiëntie van 28 maart sprak paus Franciscus over het Paastriduüm. Ik wil jullie een vraag stellen: wat is het belangrijkste feest van ons geloof, Kerstmis of Pasen? Pasen, want het is het feest van onze verlossing, het feest van Gods liefde voor ons, de viering van zijn...

Lees Verder