Rooms Katholieke Kerk

Misintenties

H.-Tomas-tomas-ext1_nieuwe_kleur

H.TOMAS

Zondag 22 april. 4de  zondag van Pasen. Zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag.

10.00 uur H. Mis opgeluisterd door de biddende vaders.

(1) Om zegen voor de kinderen die vandaag hun Eerste H. Communie gaan ontvangen en voor hun families.

(2) Om priesterroepingen voor ons bisdom en de wereldkerk.

(3) Om een nieuwe herder voor ons bisdom.

Theo Schumacher

H.HART VAN JEZUS

Zondag 22 april. 4de  zondag van Pasen. Zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag.

11.30 uur H. Mis opgeluisterd door Hetty Gommans:

(1) Lies en Tjeu Meijers-Claessen en zoon Herman als jaardienst.

(2) Voor Jolanda Burhenne-Lutgens.

(3) Tilly Menten-Brinker.

Maandag 23 april. H. Joris, martelaar.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor Mgr. Jos Kwisthout.

Dinsdag 24 april.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor Elles van Doorn.

Woensdag 25 april. Feest van de H. Marcus, evangelist.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor de zieken.

Donderdag 26 april.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor roepingen.

Vrijdag 27 april. H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Voor de vervolgde christenen.

laurentiuskerk

H. LAURENTIUSKERK.

Zaterdag  21 april geen H. Mis

Zondag 22 april 11.30 uur

H. Mis voor communicanten

(1) Mw.  An Stox-Korten

(2) Dhr. Herman Brouns

(3) Mw. Jeanne Kempen- van der Bruggen

**Vrijwilligers gezocht.

Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij het onderhoud van de kerkhof te Maasniel.

Voor Informatie 0475 323531

 asenray kerk

ASENRAY.

 

Roncalli

RONCALLI. 

Zaterdag   21 april 

H. Mis 15.30 uur

Woensdag 25 april 

H. Mis  15.00 uur

Zaterdag  5 mei 

H. Mis 15.30 uur

Woensdag 9 mei 

H. Mis 15.00 uur.