Rooms Katholieke Kerk

Misintenties

H. Tomas - tomas-ext1_nieuwe_kleur

H.TOMASKERK

Zondag 19 november. 33ste zondag door het jaar A.

10.00 uur H. Mis opgeluisterd door de gemeenschap van Geloof en Licht:

(1)  Voor Mgr. Wiertz uit dankbaarheid en om Gods zegen voor hem in deze laatste maanden van zijn bisschopsambt en in de toekomst, en om een nieuwe herder voor ons bisdom.

(2)  Voor de tieners die het Heilig Vormsel op 3 december zullen ontvangen.

Dinsdag 21 november. Opdracht van de heilige Maagd Maria.

8.30-10.00 uur Aanbidding.

9.00 uur H. Mis voor:

(1)   Elles van Doorn.

Woensdag 22 november. H. Cecilia, maagd en martelares.

8.30-10.00 uur Aanbidding.

9.00 uur H. Mis voor:

(1)   Voor alle dierbare overledenen van onze parochiekoren.

Vrijdag 24 november. HH. Andreas Dūng-Lac, priester en gezellen, martelaren.

8.30-10.00 uur Aanbidding.

9.00 uur H. Mis voor:

(1) Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Theo Schumacher

H.HART VAN JEZUS

Zondag 19 november. 33ste zondag door het jaar A.

11.30 uur H. Mis opgeluisterd door het kerkkoor voor:

(1)  Als jaardienst voor Nico Stikvoort.

(2)  Als jaardienst voor Jef en Mia Rowe-Reintjens.

(3)  Voor Joep Martens, vanwege zijn verjaardag, en broerder Quirinus Reintjens.

(4)  Als jaardienst voor Lies en Joep Martens-Reintjens

(5) Voor Harrie Verheiden vanwege zijn verjaardag.

 

Maandag 20 november.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1)    Voor de zieken van onze parochies.

Donderdag 23 november. H. Clemens I, paus en martelaar.

17.30-18.30 uur Aanbidding

18.30 uur H. Mis voor:

(1) Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

laurentiuskerk

H. LAURENTIUSKERK.

Zaterdag 18 november

H. Mis 18.00 uur.

(1) Zeswekendienst Herman Brouns

 asenray kerk

ASENRAY.

Zaterdag 2 december

H. Mis om 19.15 uur.

Eerste zondag van de Advent.

Roncalli

RONCALLI. 

Zaterdag 18 november

15.30 uur H. Mis.

Woensdag 22 november

15.00 uur H. Mis.

Zaterdag   2 december

15.30 uur H. Mis.

Woensdag 6 december

15.00 uur H. Mis.