Rooms Katholieke Kerk

Mededelingen op zondag 25 februari

-Aanstaande dinsdag 27 februari vieren we de H. Mis om 8.30 uur in de Heilig Hartkerk en aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste voor mensen die willen bidden en waken ter bescherming van het ongeboren leven.

-As dinsdag en donderdag gaan de catechese over het sacrament van de verzoening. Op donderdag vieren we ook het sacrament van de vergeving in de catecheseavond en zal de catechese van 20.00 tot 21.30 uur zijn.

-Op vrijdag 9 maart wordt er in Maastricht, in de basiliek OLV Sterre der Zee, een Avond van de Martelaren gehouden. Het is een avond om te bidden voor christenen die in het afgelopen jaar vervolgd en vermoord werden omwille van het geloof in Christus. De avond begint met een Eucharistieviering om 18.30 uur met mgr. de Jong en andere bisschoppen.