Rooms Katholieke Kerk

Nieuwe Misrooster vieringen door de week

VANAF DEZE WEEK VIEREN WE DE DAGELIJKSE MIS, VAN MAANDAG T/M VRIJDAG, IN DE HEILIGE HARTKERK OM 18.30 UUR.

VOORAFGAAND AAN DE H. MIS IS ER UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT VAN 17.30 UUR TOT 18.30 UUR.

DE OCHTENDMISSEN DOOR DE WEEK IN DE TOMASKERK KOMEN OM DIE REDEN TE VERVALLEN.