Rooms Katholieke Kerk

Over

Welkom op de website van de parochie van Roermond-Oost. Of beter gezegd de ‘federatie van parochies’
van Roermond-Oost. Sinds 1 januari 2011 zijn de parochies van Roermond-Oost en Maasniel-Leeuwen
samen gegaan tot de Federatie Roermond Noord-Oost. In ‘Roermond-Oost’ zijn twee van de vier
kerken gesloten: ‘de Goede Herder’ in Hoogvonderen en de ‘O.L.V.A.B.’ in ’t Veld. De twee anderen, de
H.Hartkerk in ’t Veld en de Tomaskerk op de Donderberg, zijn gelukkig nog open en U mag er zich van
harte welkom weten!

Met twee priesters mogen wij in de parochies van Roermond Noord-Oost werken, alsook in de parochie
van Asenray. Deze website wil u graag informeren over wat er zoal te doen is in de parochie Roermond-
Oost.

De activiteiten in onze parochies bestaan uit méér dan enkel het vieren van de sacramenten. Uiteraard is
de Eucharistie het hart van onze Kerk, maar tegelijkertijd is het nodig dat wij ons – op allerlei manieren
– verdiepen in ons geloof en ons als gemeenschap ontmoeten. In beide kerken (de H.Tomaskerk en de
H.Hartkerk) is dan ook een ‘ontmoetingsruimte’ waar geloofsverdieping plaats vindt en de gemeenschap,
in allerlei vormen, samen komt.

De Kerk is immers méér dan een mooi gebouw waar we de Eucharistie vieren, maar een plaats waar we
ook als levende geloofsgemeenschap samen komen om elkaar te ontmoeten en ons geloof te verdiepen.
Deze website wil een uitnodiging zijn om van digitaal contact te komen tot persoonlijk contact. We hopen
U/je dan ook van harte ‘live’ te mogen ontmoeten en niet enkel ‘online’!

De Kerk: de plaats waar je welkom bent!

Pastoor Wilson Varela