Rooms Katholieke Kerk

Actueel

Privacyverklaring van onze parochies ivm de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring R.-K. Parochies In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In...

Lees Verder

Proficiat aan de communicanten!

  Van harte proficiat aan de communicanten en hun families en hartelijk dank aan iedereen die aan hun voorbereiding en dit mooi feest heeft...

Lees Verder

Eerste Heilige Communie as zondag 22 april in Maasniel om 11.30 uur

(foto’s van het oefenen van de liederen voor het Communiefeest) We vieren aanstaande zondag in de Laurentiuskerk in Maasniel het feest van de Eerste Heilige Communie van 27 kinderen uit onze parochies. Ik wil jullie daarom graag uitnodigen om voor deze kinderen en hun families te bidden...

Lees Verder

Preek van onze Paus op Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag onder het Paasoctaaf, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (Jaar B) – Sint Pietersplein In het Evangelie van vandaag komt meermaals het werkwoord ‘zien’ voor: “De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen” (Joh. 20, 20). Zij zeiden daarna...

Lees Verder

Mededelingen over de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid en over het Hoogfeest van Maria Boodschap

Op zondagmiddag, zondag 8 april, Beloken Pasen en zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, wordt om 15.00 uur in Maasniel de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden bij het uitgestelde Sacrament van de Eucharistie. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 9 april viert de kerk het...

Lees Verder

Christus is Verrezen. Hij is waarlijk Verrezen!

Tijdens de algemene audiëntie van 28 maart sprak paus Franciscus over het Paastriduüm. Ik wil jullie een vraag stellen: wat is het belangrijkste feest van ons geloof, Kerstmis of Pasen? Pasen, want het is het feest van onze verlossing, het feest van Gods liefde voor ons, de viering van zijn...

Lees Verder

Vieringen in het Paasweekend

Heilige Paaswake: -21.00 uur Heilige Paaswake in de Heilig Harktkerk. Opgeluisterd door de gezamenlijke kerkkoren. Paaszondag: -10.00 uur Tomaskerk. Opgeluisterd door Hetty Gommans. -10.00 uur Asenray. Opgeluisterd door de Lerchenwald Muzikanten en het Kerkkoor. -10.15 uur Roncalli. Opgeluisterd...

Lees Verder

Mededelingen op zondag 25 maart

As dinsdagavond vieren we de boeteviering om ons gezamenlijk voor te bereiden op het Paasfeest om 19.30 uur in de Tomaskerk. Er is geen agape. As woensdagavond vervalt de Mis in de Heilig Hartkerk. In plaats daarvan kan men deelnemen aan de Chrismamis om 19.00 uur in de kathedraal of aan de...

Lees Verder

Mededelingen op zondag 11 maart

Mededelingen: -As dinsdag en donderdag gaan de catechese over de geschiedenis van de Heilige Schrift. Op donderdag is de catechese van 20.00 tot 21.30 uur. -Op zondag 18 maart vindt om 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Heilige Hartkerk de maaltijd plaats waarvoor u bonnen kunt kopen om onze...

Lees Verder

Limburgse busreis naar Stille Omgang in Amsterdam

Limburgse busreis naar Stille Omgang in Amsterdam In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in...

Lees Verder