Rooms Katholieke Kerk

Vastenactieproject 2019 Parochiehuis O.L.V. in la Peña in Bogotá-Colombia


Laten we samen een huis bouwen voor de armen

In de wijk ‚los laches’, in het oostelijke deel van de miljoenen stad Bogotá, de hoofdstad van Colombia, bevindt zich de parochie van Onze Lieve Vrouw van La Peña. La peña betekent letterlijk ‚de Rotsgrond’. Het herinnert ons enerzijds aan de lange traditie van de verering van de Heilige Maagd Maria onder de aanroeping O.L.V. van de Rots ontstaan in Frankrijk in de 15de eeuw, maar misschien ook aan de belofte van Jezus aan de apostel Petrus: „Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Mt. 16,18).


In 1685 vond een man op deze plek in Bogotá een beeld van Maria met het kind Jezus in de armen, waarna vrij snel de verering ervan op gang kwam, gevolgd door de bouw van een kapel. Deze lange geschiedenis heeft nu, 300 jaar later, ertoe geleid dat op deze plek een parochie gebouwd werd omdat de kapel waar het Mariabeeld wordt vereerd te klein werd voor de steeds groeiende parochiegemeenschap. Een mooie parochiegemeenschap van ongeveer 1000 mensen, voornamelijk jonge gezinnen, binnen een arme stadsdeel met 11.000 inwoners in de miljoenen hoofdstad Bogotá die 10 miljoen mensen telt, en waar steeds meer mensen naartoe verhuizen vanuit het platteland op zoek naar een beter bestaan in de hoofdstad van dit land, vaak gedwongen door de armoede en soms ook door het geweld gerelateerd aan de lange geschiedenis van oorlog en guerrilla’s in Colombia.


Het cluster van parochies in Roermond Noord-Oost, samen met de H. Martinus parochie in Vlodrop, hebben daarom besloten om dit jaar hun vastenactie te besteden aan dit mooie doel: de bouw van dit parochiehuis voor de armen. Wat is er mooier in deze tijd, waarin we in Nederland geconfronteerd worden met de sluiting van kerken, dan te mogen meebouwen aan een parochiehuis daar waar mensen graag naar de kerk gaan en God willen leren kennen, maar helaas zelf niet over de financiële middelen beschikken om dit te realiseren.


De recente geschiedenis heeft ons verbonden aan deze plek omdat een van de priesterstudenten van ons bisdom die aan het Grootseminarie Redemtoris Mater in Cadier en Keer studeert om wellicht in de toekomt priester te worden van ons bisdom, afkomstig is van deze parochie in Colombia. Het is een grote eer om mee te mogen bouwen op deze rotsachtige plek, zoals Jezus eens beloofde aan Petrus dat Hij Zijn Kerk op de Rots ging bouwen en waar Maria eens verschenen is, aan een parochiehuis waar mensen God mogen leren kennen als een Barmhartige Vader die de lijdende mens niet in de steek laat.


Sinds 8 juni 2017 is de nieuwe pastoor van deze parochie een Colombiaanse missionaris, pastoor Juan Rafael Rueda Carvajal. Hij kreeg van de aartsbisschop van Bogotá de missie om in deze parochie, als opvolger van de eerste bouwpastoor die in de afgelopen 10 jaar de bouw van de kerk heeft mogen realiseren, de bouw van een parochiehuis te leiden waar hij kinderen, tieners, jongeren, alleenstaande moeders, ouderen, een plek kan bieden om catechese te ontvangen, en tegelijkertijd een ontmoetingsplek waar de opgroeiende jeugd kan ontsnappen aan de vele criminele bendes die in deze arme wijken de jongeren proberen te verleiden tot drugsgebruik, criminaliteit en prostitutie.


Dit parochiehuis is bedoeld als een multifunctionele parochiecentrum van waaruit de hele gemeenschap geholpen kan worden, o.a. met catechese voor de kinderen, tieners en jongeren, met muzieklessen voor de kinderen, met scholing voor alleenstaande moeders, als ontmoetingsplek voor de ouderen, maar ook als woning voor de priesters die nu nog in een andere parochie woonachtig zijn en daarom de mensen helaas minder nabij kunnen zijn door het gebrek aan een parochiehuis.

Aan ons dan de eer om mee te mogen bouwen aan dit mooi project.